Regulamin rezerwacji i pobytu

I. REZERWACJA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady najmu dobowego apartamentów należących do Wynajmującego – Faro Apartamenty z siedzibą w Kołobrzegu.
 2.  Rezerwację apartamentu dokonuje się poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie na warunkach tam określonych (por. warunki anulacji i zasady przedpłaty określone są dla każdej oferty w trakcie dokonywania rezerwacji). W przypadku braku przedpłaty w terminie określonym przez Wynajmującego rezewracja dokonana za pośrednictwem systemu rezerwacji zostanie anulowana.
 3. Rezerwację można także dokonać telefonicznie lub mailowo na warunkach określonych w niniejszym punkcie. a) Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego apartamentu Klient otrzymuje odpowiedź na złożone zapytanie w formie elektronicznej lub telefonicznie. Odpowiedź powyższa zawierać będzie informację na temat dostępności apartamentu, ceny najmu oraz numeru konta bankowego, na które Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku, w wysokości 50% ceny najmu. b) Zadatek powinien zostać wpłacony na wskazane konto bankowe w terminie wskazanym w odpowiedzi na zapytanie. c)  Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Faro Apartamenty. d) Rezerwacja ustalonego wcześniej terminu najmu następuje w momencie wpłaty zadatku na konto bankowe. e) Brak dokonania wpłaty zadatku w terminie wskazanym w odpowiedzi na zapytanie skutkować będzie automatycznym uznaniem złożonego zapytania o rezerwację za niebyłym. f) Pozostała kwota ceny najmu zostanie uiszczona gotówką po przybyciu Klienta na miejsce w trakcie przekazania apartamentu oraz kluczy. g) Odwołanie rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu jest bezpłatne, a wpłacony zadatek podlega zwrotowi na konto Klienta. W przypadku odwołania rezerwacji na 29 dni i mniej przed datą przyjazdu terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w apartamencie do godziny 24:00 pierwszego dnia rezerwacji, chyba że opóźnienie przyjazdu zostanie zgłoszone z wyprzedzeniem, zadatek przepada na rzecz Faro Apartamenty. h)Odwołania rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w mailu zwrotnym. i) Ewentualne zmiany terminu przyjazdu są możliwe w miarę istniejących warunków. Ewentualne zmiany powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo Wynajmującemu, który w miarę możliwości pomoże w dokonaniu zmian. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.
 4. Rezerwacja apartamentu oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu.

II. POBYT

 1. Cena podana w systemie rezerwacyjnym lub w odpowiedzi na zapytanie jest ceną całkowitą wynajmu bez wyżywienia, za wyjątkiem opłaty uzdrowiskowej, która jest płatna w dniu przyjazdu. Opłata uzdrowiskowa wynosi 4,40 zł osoba/dzień.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 pierwszego dnia pobytu. Ostatnia doba hotelowa trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z obsługą Faro Apartamenty. Klient zobowiązany jest do poinformowania Faro Apartamenty najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru apartamentu oraz kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu.
 4. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z obsługą apartamentu.
 5. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.
 6. Nie jest dozwolony w apartamencie pobyt większej ilości osób niż maksymalna określona w rezerwacji (poza indywidualnymi przypadkami ustalonymi z Wynajmującym).
 7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
 8. Na życzenie Klienta, dla dzieci do lat 3 dostarczamy odpłatnie dodatkowe łóżeczko dziecięce. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 9. Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, pomimo późniejszego przyjazdu.
 10. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres najmu Cena nie podlega zwrotowi.
 11. W apartamencie bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (balkon).
 12. Za zgubienie kluczy do apartamentu lub pilota od bramy wjazdowej na posesje Klient ponosi opłatę w wysokości 150zł.

III. INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować
  zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy lub osób przebywających w Lokalu wraz z Najemcą.
 3. Wszystkie dzieci do lat 3 – pobyt bezpłatny jeśli korzystają z dostępnych łóżek w apartamencie. Istaniej również możliwość zarezerwowania łóżeczka turystycznego z pościelą w cenie 40 zł/pobyt. Maksymalna liczba dodatkowych łóżeczek w apartamencie to 1.
 4. Zwierzęta są akceptowane za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł/doba.
 5. Ten obiekt akceptuje wyłącznie płatność przelewem i gotówką.